Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý

Thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2019 - 15:04


Ngày 07/5/2019, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Đông Lợi

 

 

Tham dự Hội nghị có trên 160 đại biểu là lãnh đạo, công chức UBND xã, thành viên các tổ hòa giải, hội viên hội phụ nữ của 14 thôn và nhân dân trong xã. Các đại biểu đã nghe báo cáo viên pháp luật của huyện tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông...; đồng thời cấp phát 820 tờ gấp pháp luật cho các đại biểu tham dự Hội nghị.


Thông qua Hội nghị, nhằm giúp  người dân được trực tiếp tư vấn, trợ giúp pháp lý về những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hàng ngày. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý của huyện của tỉnh để tổ chức nhiều đợt tuyên truyền và tư vấn pháp luật miễn phí, giúp cho nhân dân địa phương nắm được những nội dung cơ bản và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và xây dựng nông thôn mới.

 

Thanh Nguyên