Sơn Dương phát triển chăn nuôi thủy sản

Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 - 10:26


Huyện Sơn Dương có tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, huyện Sơn Dương còn nhiều giải pháp phải bàn tới.

Đã hơn 30 năm nay, anh Nông Xuân Kế, thôn Quan Hạ, xã Trung Yên chọn hướng phát triển kinh tế của gia đình bằng chăn nuôi thủy sản. Ban đầu gia đình anh chỉ có 2 ao nuôi cá có diện tích 4.000 m2 chăn thả các loại cá truyền thống, nhận thấy nuôi cá không mất nhiều công chăm sóc, cá ít bệnh, thích hợp với môi trường nước, nguồn lợi, thu nhập từ chăn nuôi cá mang lại giá trị kinh tế cao, năm 2013, anh Kế đấu thầu với Hợp tác xã nông lâm nghiệp xã Trung Yên và thôn Quan Hạ được thầu 2 hồ lớn có diện tích mặt nước 29.700 m2. Toàn bộ diện tích ao của gia đình và hồ thầu khoán được, anh Nông Xuân Kế đầu tư chăn thả các loại cá; rô phi đơn tính, cá chim, chép, cá trê ta, cá trê lai và các loại cá tạp. Xác định con giống và kỹ thuật tốt sẽ quyết định phần lớn năng suất, sản lượng thu hoạch, vì vậy anh Kế mua con giống có địa chỉ, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Mỗi ngày, anh Kế đầu tư 1,2 triệu đồng tiền mua cám chăn nuôi, kết hợp cho cá ăn bằng thân cây chuối, lá sắn, các loại cỏ và bì lợn. Để tăng lợi nhuận cho gia đình, anh chọn loại cá có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, dễ chăm sóc, thích nghi với môi trường nước ở địa phương như cá chim, một năm thu hoạch 3 lứa, cá rô phi đơn tính một năm thu hoạch 2 lứa. Từ khi mở rộng chăn nuôi thủy sản, mỗi năm cho gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí.

 

Mô hình chăn nuôi thủy sản của gia đình ông Nông Xuân Kế, thôn Quan Hạ, xã Trung Yên

 

Huyện Sơn Dương có 819 ha diện tích mặt nước, trong đó có 324 công trình hồ, đầm, đập xây, ao của các hộ gia đình để nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh việc khai thác nguồn lợi sẵn có, người dân ở một số xã đã từng bước phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi cá lồng bằng hình thức thâm canh ở môi trường nước lưu thông trên sông Lô, sông Đáy, chăn thả cá đặc sản như cá chiên và các loại cá địa phương. Tại những địa phương không có lợi thế về mặt nước, người dân đã cải tạo ruộng lúa của gia đình hay đào đắp những diện tích gần khe suối để tạo thành ao nuôi, hoặc nuôi theo hình thức cá xen lúa, hay một vụ cá, một vụ lúa.

 

Kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên hồ Khoan Lư, xã Sơn Nam

 

Phần lớn người dân ở huyện Sơn Dương đã dần bỏ thói quen nuôi trồng thủy sản theo hình thức quảng canh, năng suất thấp và chuyển sang đầu tư, thâm canh để đạt được hiệu quả cao hơn. Hiện nay, tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó Nghị quyết số 12, năm 2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã mở ra hướng mới cho người dân trên địa bàn huyện có động lực để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thủy sản. huyện Sơn Dương chỉ đạo tận dụng mặt nước ao, hồ, các công trình thủy lợi để khuyến khích đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân.

 

Hải Đăng