Năm 2021, Sơn Dương duy trì mô hình liên kết sản xuất hơn 48 ha dưa chuột

Thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021 - 09:29


Năm 2021, huyện Sơn Dương tiếp tục xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất, trong đó duy trì mô hình liên kết sản xuất dưa chuột.

 

Nông dân Tân Trào thu hoạch dưa chuột

 

Được Hợp tác xã chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc, huyện Sơn Dương có 8 xã trồng dưa chuột với tổng diện tích thực hiện liên kết 48,4 ha, trong đó, xã Vĩnh Lợi 18 ha, Thượng Ấm 6,2 ha, Tú Thịnh 4,4 ha, Văn Phú 2,5 ha, Tân Trào 8,3 ha, Trung Yên 4 ha, Đông Thọ 2 ha, Cấp Tiến 2 ha.

 

Trong những tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 sản phẩm dưa chuột gặp khó khăn về giá cả và tiêu thụ. Tuy nhiên, vì được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nên tình hình dịch bệnh Covid-19 không ảnh hưởng nhiều đến người trồng dưa trên địa bàn huyện Sơn Dương.

PV