Giải ngân vốn hỗ trợ dự án chăn nuôi trâu sinh sản cho hội viên nông dân xã Hợp Hòa

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 - 17:20


Chiều ngày 31-8, tại UBND xã Hợp Hòa, Hội Nông dân huyện Sơn Dương thực hiện việc giải ngân 450 triệu đồng cho dự án chăn nuôi trâu sinh sản từ nguồn vốn của quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh cho 10 hộ hội viên.

 

Theo đó, mỗi hộ được vay 45 triệu đồng trong thời gian 36 tháng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để  phát triển dự án chăn nuôi trâu sinh sản trên địa bàn xã Hợp Hòa.

 

 

 

Phát biểu tại buổi giải ngân vốn, ông Ma Kim Thu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo Dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là hạt nhân tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân, thanh toán phí và gốc đúng theo hợp đồng đã ký kết.

 

Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đinh Dương