Hội nghị thăm đồng mô hình sản xuất lúa giống mới vụ mùa năm 2019

Thứ Ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019 - 16:39


Ngày 17/9, tại xã Sơn Nam, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Công ty Cổ phần giống Nông nghiệp Quốc tế tổ chức Hội nghị thăm đồng, đánh giá tổng kết mô hình giống lúa thuần Hưng Long 555 và (Quốc tế 2) Rồng đỏ 234.

 Vụ mùa năm 2019, xã Sơn Nam có 2 hộ gia đình ở thôn Văn Bảo tham gia thực hiện mô hình với diện tích 0,2 ha. Các hộ tham gia được Công ty Cổ phần giống Nông nghiệp Quốc tế hỗ trợ 100% giống lúa, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Quá trình thực nghiệm cho thấy, giống lúa thuần Hưng Long 555 và Rồng đỏ 234 phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác tại địa phương, thời gian sinh trưởng phù hợp với khung thời vụ gieo cấy. Đặc biệt, Hưng Long 555 có thời gian sinh trưởng ngắn sẽ rất phù hợp cho vụ xuân muộn tránh rét. Hai giống lúa này có khả năng đẻ nhánh khỏe, đẻ nhánh sớm, tập trung, có khả năng chống chịu sâu bệnh và ngoại cảnh khá tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân cây cứng, tán gọn, chống đổ tốt, chống chịu khá với sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh bạc lá, khô vằn, bông to dài, chất lượng gạo khá, có thể gieo trồng được cả 2 vụ trong năm. Năng suất của giống lúa Hưng Long 555 tại mô hình bình quân đạt 231 kg/sào, tương đương 64 tạ/ha và giống lúa Rồng đỏ 234 bình quân đạt 224 kg/sào, tương đương 62 tạ/sào. Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế của 2 giống lúa thuần mới cho thấy, lãi sau khi trừ chi phí đầu tư của giống lúa Hưng Long 555 hơn 400 nghìn đồng/sào; Rồng đỏ 234 lãi hơn 356 nghìn đồng/sào.

 

Đại biểu tham quan mô hình giống lúa thuần Hưng Long 555 và Rồng đỏ 234  tại xã Sơn Nam

 

Vụ mùa năm nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương phối hợp với Công ty Cổ phần giống Nông nghiệp Quốc tế xây dựng mô hình khảo nghiệm 2 giống lúa thuần Hưng Long 555 và Rồng đỏ 234 tại 18 xã, thị trấn trong huyện. Việc xây dựng mô hình khảo nghiệm giúp người nông dân tiếp cận được với những loại giống lúa mới có nhiều ưu điểm, nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế.

Khánh Huyền