Khai giảng lớp học nghề kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho lao động nông thôn

Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 - 16:55


Ngày 21/11, tại thôn Thia, xã Tân Trào, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, Hội Nông dân huyện Sơn Dương phối hợp với UBND xã Tân Trào tổ chức khai giảng lớp học nghề kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho lao động nông thôn của xã Tân Trào.

 

Học viên tham gia lớp học nghề


Trong thời gian 1 tháng, 35 học viên thuộc đối tượng 3 người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách ưu đãi có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động nữ bị mất việc làm được đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật thú y cho đàn gia súc, gia cầm. 


Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Lớp học nghề được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020.

PV