Sơn Dương tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2019

Thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 - 10:12


Ngày 04/12, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật huyện Sơn Dương (PBGDPL) tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 150 tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên hòa giải ở cơ sở thuộc cụm xã Tú Thịnh, Bình Yên, Hợp Thành.

       

Đại biểu dự hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn, các học viên là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, công chức Tư pháp - Hộ tịch được hướng dẫn 03 chuyên đề;  Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở; Nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

 

Được biết trong tháng 12/2019, Hội đồng PBGDPL huyện Sơn Dương sẽ tổ chức thêm 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên hòa giải ở cơ sở tại cụm xã Tân Trào và cụm xã Hồng Lạc. Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Sơn Dương nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Quyết định số 428, năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022". Đồng thời bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp ban hành cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hoạt động quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp bất đồng xảy ra trong cộng đồng dân cư, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

PV


Tổng số: 613 | Trang: 1 trên tổng số 62 trang  

Xem tin theo ngày:   / /