Sơn Dương phát huy thế mạnh kinh tế rừng

Thứ Ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 - 16:17


Xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả, bền vững là hướng phát triển kinh tế quan trọng, có tính chiến lược được huyện Sơn Dương tập trung nhiều giải pháp để nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và thu nhập cho người trồng rừng.

       

Rừng trồng của xã Đông Thọ

 

Huyện Sơn Dương có tổng diện tích lâm nghiệp trên 47 nghìn ha, trong đó rừng trồng trên 23 nghìn ha, chủ yếu là rừng trồng thuần cây keo, chiếm đến trên 80% tổng diện tích. Sản lượng gỗ rừng trồng đạt bình quân từ 70 đến 80 m3/ha. 

 

Với mục tiêu quản lý rừng bền vững, trong năm 2019 huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch và thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho 2.000 ha rừng của các hộ gia đình, theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, đã hoàn thành cấp chứng chỉ rừng FSC tại xã Cấp Tiến và Tú Thịnh với diện tích trên 1 nghìn 894 ha, trong đó: xã Cấp Tiến 857,54 ha; Tú Thịnh 1 nghìn 036,76 ha. Huyện đang rà soát để cấp chứng chỉ rừng thêm 2.959,32 ha rừng cho 3 xã Hợp Thành, Minh Thanh và Lương Thiện. Sau khi được cấp chứng chỉ rừng FSC giá trị gỗ rừng trồng của nhân dân tăng thêm từ 12-15%.

 

    

Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương

chăm sóc rừng trồng

 

Bên cạnh cấp chứng chỉ rừng, huyện Sơn Dương còn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy rừng. Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đã phát hiện và xử lý 36 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, phạt tiền trên 116 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

 

Trong thời gian tới, huyện Sơn Dương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham gia trồng rừng trên những diện tích đất trống, đất rừng nghèo kiệt; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng hiện có; tiếp tục rà soát diện tích có khả năng trồng rừng, kiểm kê, rà soát diện tích đã thực hiện trồng rừng theo các dự án, quy hoạch trồng rừng sản xuất với những cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng, là động lực để huyện thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

PV