Chi cục Thuế huyện Sơn Dương: Hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Thứ Tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020 - 17:16


Năm 2019, huyện Sơn Dương được giao tổng thu ngân sách 117 tỷ đồng, trong đó Chi cục Thuế huyện Sơn Dương trực tiếp thu là 110,4 tỷ đồng. Tính đến tháng 12-2019, tổng thu trên địa bàn đạt hơn 143 tỷ đồng, trong đó chi cục thu đạt xấp xỉ 130 tỷ đồng, vượt 17,4% so với kế hoạch tỉnh giao.

 

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương hướng dẫn chính sách,
pháp luật thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

Một số sắc thuế thu đạt khá như: Thu tiền sử dụng đất hơn 54,5 tỷ đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là hơn 6,83 tỷ đồng, thu tiền thuê đất đạt gần 14 tỷ đồng; thu phí, lệ phí là gần 6 tỷ đồng... Chi cục đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ đọng, tổ chức cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ trên 90 ngày theo đúng quy định... Chi cục phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện rà soát các đầu điểm công trình khối lượng nghiệm thu bàn giao để đôn đốc kê khai kịp thời và nộp tiền thuế đúng thời hạn; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, lập hồ sơ quyết toán. Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn nợ tiền thuế, chi cục lập danh sách báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác thu nợ đảm bảo giảm tối đa các khoản nợ thuế. Kết quả, năm 2019, chi cục đã thu được gần 14 tỷ đồng tiền thuế nợ, đưa chỉ tiêu nợ về dưới 5% trên tổng thu ngân sách trên địa bàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

 

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương giải quyết các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa.

 

Chi cục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử thông qua phần mềm và internet ngay tại nhà, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí. Chi cục đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuế, tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc, phản hồi của người nộp thuế. Nhờ đó, 100% doanh nghiệp đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử.

 

Công ty TNHH MTV Thương mại Hùng Cường, thị trấn Sơn Dương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

 

Ông Lý Ngọc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Sơn Dương cho biết, năm 2019 để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, chi cục đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

 

Hộ kinh doanh hàng điện máy Quyết Thu, thị trấn Sơn Dương kinh doanh hiệu quả,
nộp ngân sách từ 36 - 40 triệu đồng/năm.

 

Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 như khoản thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, chi cục phân công, chỉ đạo tới từng cán bộ thuế cùng với các đội thuế liên xã, thị trấn phối hợp với UBND xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổ chức, triển khai thu triệt để các khoản thu phát sinh và làm tốt công tác thuế khoán năm 2020. Đối tượng rà soát tập trung chủ yếu vào các hộ kinh doanh. Qua rà soát nếu hộ kinh doanh nào đủ điều kiện, chi cục khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp để thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Chi cục chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp thu cơ bản, nhất là đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước.

Theo: TQĐT