THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 02/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/01/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 07/01/2021
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Sơn Dương
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 12 /QD-UBND Quyết định Thanh lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 21/01/2021
2 13/KH-UBND Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 -2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 21/01/2021
3 25/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện; Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2021 21/01/2021
4 23/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông Dân số trên địa bàn huyện Sơn Dương đến năm 2030 20/01/2021
5 10 /KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 20/01/2021
6 Xin ý kiến đóng góp Báo cáo Xin ý kiến Dự thảo Báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 18/01/2021
7 Danh mục Xin ý kiến vào Dự thảo Danh mục chương trình, dự án thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-3030 18/01/2021
8 89/UBND-QLTM Công văn Tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 18/01/2021
9 18/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thanh niên 18/01/2021
10 22/SVHTTDL-QLDL Công văn Triên khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID 19 trong lĩnh vực du lịch và đảm bảo hoạt động du lịch, lễ hội Xuân 2021 18/01/2021
11 04/KH-SVHTTDL Kế hoạch Triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành 18/01/2021
12 20/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sơn Dương,giai đoạn 2020 -2025 18/01/2021
13 91/UBND-VX Công văn Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021 18/01/2021
14 134/UBND-NC Công văn Thực hiện Chỉ thị của Thủtướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 18/01/2021
15 125/CAH-QLHC Công văn Đề nghị phối hợp công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử di động 18/01/2021
16 86/UBND-NLN Công văn Triển khai thực hiện nhiệm vụ công táclâm nghiệp năm 2021 16/01/2021
17 87/UBND-VX Công văn Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 16/01/2021
18 06/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 15/01/2021
19 17/KH-UBND Kế hoạch Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo đời sống và các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 15/01/2021
20 75/UBND-VX Công văn Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 15/01/2021