Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI
Số - ký hiệu: 1159/UBND-NC Ngày ban hành: 28/04/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Nội vụ, Tổ chức Ngày đăng: 01/05/2021
Trích yếu: Tổ chức đăng tải chương trình hành động của ứng cử viên
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1375/UBND-NC Công văn Tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 22/06/2022
2 733/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang 22/06/2022
3 707/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 17/06/2022
4 DM Tài liệu Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 17/06/2022
5 571/SNV-TCBC Công văn Đề xuất sắp xếp, giải thể, tổ chức lại, giảm đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025 15/06/2022
6 145/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã năm 2021 20/10/2021
7 2426/UBND-NC Công văn Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 24/09/2021
8 01/CT-UBND Chỉ thị Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thự thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sơn Dương 23/09/2021
9 352/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 16/08/2021
10 1457/UBND-NC Công văn Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về công tác PCCC và CNCH 23/06/2021
11 04/KH-UBBC Kế hoạch Tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 10/06/2021
12 23/UBBC-TCNV Công văn Triển khai thực hiện một số công việc sau ngày bầu cử và công tác tổng kết cuộc bầu cử 04/06/2021
13 1257/BND-NC Công văn Tăng cường biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù 01/06/2021
14 1151/UBND-TCNV Công văn Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 22/05/2021
15 1102/UBND-TCNV Công văn Hướng dẫn tổ chức Lễ Phật đản và An cư Kết hạ năm 2021 19/05/2021
16 197//KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Sơn Dương 17/05/2021
17 19/UBBC-TCNV Công văn Tiếp tục thực hiện một số công việc trước, trong và sau ngày bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid -19 14/05/2021
18 14/UBBC-TCNV Công văn Thực hiện vận động bầu cử 05/05/2021
19 491/UBND-NC Công văn Đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện 15/03/2021
20 617/UBND-NC Công văn Về kiểm soát tài sản, thu nhập 15/03/2021

Đang Online: 90

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập