THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 2770/UBND-TCNV Ngày ban hành: 15/11/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 16/11/2020
Trích yếu: Đánh giá, xếp loại UBND và CBCC cấp xã năm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 2784/UBND-TCNV Công văn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phát động thi đua năm 2021 27/11/2020
2 240/CCT-NVQLT Công văn Phối hợp tuyên truyền chính sách thuế, phí đối với hộ, CNKD 26/11/2020
3 534/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 26/11/2020
4 535/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 21/10/2020 của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể 26/11/2020
5 530/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020 20/11/2020
6 528/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Sơn Dương năm 2020 19/11/2020
7 149/ TB-UBND Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên năm 2020 19/11/2020
8 625/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/11/2020
9 2784/UBND-TCNV Công văn Đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2020 16/11/2020
10 2756/UBND-TP Công văn Về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 12/11/2020
11 16-KH/HU Kế hoạch Kế hoạch, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2020 12/11/2020
12 611/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã Hợp Hòa, Đại Phú 11/11/2020
13 2742/UBND-QLĐN Công văn Đảm bảo sử dụng an toàn lưới điện trên địa bàn huyện 11/11/2020
14 14/HĐXTH-TCNV Công văn Phối hợp tổ chức kiểm tra sát hạch thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020 09/11/2020
15 2717/UBND-TM Công văn Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử 09/11/2020
16 2720/UBND- TH Công văn Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII 09/11/2020
17 171/KH-HĐPH Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 07/11/2020
18 1527/QĐ-UBND Quyết định Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 06/11/2020
19 1527/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020. 06/11/2020
20 510/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021 05/11/2020