HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Dân vận
Ban Dân vận

  DANH SÁCH CÁN BỘ BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ 

 

1- Đồng chí: Hoàng Đại Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

2- Đ/c